Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh koncepce vibro-izolační mechatronické soustavy 

    Fargač, Michal
    Tato práce se v teoretické studii zabývá dostupnými možnostmi, jak lze zabránit průchodu vibrací na přesné mechatronické soustavy skrz konstrukci, na které jsou uloženy. Praktická část sestává z navržení konceptu vibro-izolační ...
  • Výpočtová analýza stojanu pro horizontální vyvrtávací centrum 

    Fargač, Michal
    Tato práce se v teoretické studii zabývá přístupy, které lze využít pro optimalizaci topologie různých konstrukcí. Jsou zde popsány vlastnosti jednotlivých metod a principy, na kterých jsou založeny. Prvním bodem praktické ...