Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamická analýza ocelových nádrží s kapalinou 

    Farkasová, Zuzana
    Diplomová práce řeší dynamickou analýzu ocelových nádrží s kapalinou. V práci jsou uvedeny parametry konstrukce a způsob jejich zpracování v programovém systému ANSYS. Pro srovnání jsou vytvořeny tři výpočtové modely, pro ...
  • Statická analýza obloukové mostní konstrukce 

    Farkasová, Zuzana
    Cílem bakalářské práce je provést statický výpočet obloukové mostní konstrukce o dvou polích s mostovkou zavěšenou na táhlech. Mým úkolem bylo sestavení výpočtového modelu mostní konstrukce, provedení výpočtu zatížení a ...