Now showing items 1-1 of 1

  • Filtrování paketů v počítačových sítích 

    Faron, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou klasifikace paketů v počítačových sítích. V úvodu jsou popsány některé oblasti využívající klasifikaci paketů. Dále je uvedena potřebná teorie spolu s požadavky na klasifikační ...