Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování procesu vidění 

    Faruga, Michal
    Diplomová práce se zabývá lidským zrakem a zrakovým orgánem, jak z pohledu anatomického, tak z pohledu fyziologického. Jsou v ní mimo jiné popsány optické procesy probíhající v oku a jejich dopad na proces vidění. Práce ...
  • Návrh internetových stránek 

    Kováčik, Juraj
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou internetovej prezentácie pre spoločnosť Your Ideas, s.r.o. Úvodná časť je zameraná na teoretické poznatky z oblasti tvorby internetových stránok, ktoré následne aplikuje pri ...