Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh internetových stránek 

    Kováčik, Juraj
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou internetovej prezentácie pre spoločnosť Your Ideas, s.r.o. Úvodná časť je zameraná na teoretické poznatky z oblasti tvorby internetových stránok, ktoré následne aplikuje pri ...