Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování vlnovodů metodou konečných prvků v časové oblasti 

    Fasora, Pavel
    Práce se zabývá metodou konečných prvků ve frekvenční a metodou konečných prvků v časové oblasi. Popisuje odvození vlnové rovnice, generování diskretizační sítě a sestavení matic pro řešení vlnové rovnice. Práce diskutuje ...