Now showing items 1-2 of 2

  • Měření výškové polohy těžiště vozidla 

    Fedra, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá mením výškové polohy tžišt vozidla. V první ásti jsou popsány všechny metody pro mení výškové polohy. Druhá ást se zabývá návrhem mícího zaízení. Toto zaízení je analyzováno Metodou Konených ...
  • Zjištění hodnot zrychlení a zpomalení jízdních kol 

    Fedra, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
    Pro řešení dopravních nehod jsou v dnešní době kromě početní analýzy metodou zpětného odvíjení nehodového děje hojně používány počítačové simulační programy, které výrazně ulehčují práci soudních znalců. Aby také výsledky ...