Now showing items 1-6 of 6

 • DC/DC step-up měnič se synchronním usměrňovačem 

  Pospíšilík, Vojtěch
  V bakalářské práci se budeme zabývat návrhem, optimalizací a následným sestavení stejnosměrného zvyšujícího měniče se synchronním usměrňovačem. Pokusně zjistíme parametry, pro které budeme provádět dimenzování. Následně ...
 • Elektrický mikropohon s piezomotorem 

  Peřina, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o sledovaných typech piezomotorů včetně jejich možností řízení a navazuje na samostatný semestrální projekt. Zabývá se především technologiemi zvanými Piezo LEGS a Piezo WAVE. Pozornost je ...
 • Experimentální měření na modelu domovního výtahu 

  Kalina, Martin
  Tato práce popisuje model domovního výtahu s EC motorem (elektronicky komutovaným motorem) a program který je potřebný k ovládání modelu a k nastavení ochranných prvků pro bezpečný provoz. Práce se zabývá experimentálním ...
 • Laboratorní soustrojí s asynchronním a stejnosměrným motorem 

  Hudák, Ondřej
  Práce řeší návrh a realizaci univerzálního laboratorního pracoviště určeného pro výuku v kurzech týkajících se elektrických pohonů. Pracoviště bude tvořeno soustrojím skládající se ze stejnosměrného motoru s permanentními ...
 • Měniče pro svítidla s LED diodami 

  Zuber, Zalán
  Táto diplomová práca sa zaoberá s meničmi pre výkonové LED diódy. Dáva osvetu do oblasti LED svietení, analyzuje jednotlivé typy meničov, ukáže princípy ich funkčností. Ďalej navrhuje možné zapojenia pre tri rôzne napäťové ...
 • Miniaturní DC/DC zvyšující měnič 

  Koncer, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací stejnosměrného miniaturního spínaného měniče. Nejdříve se z teoretického hlediska zaměřím na vysvětlení funkce a rozdělení stejnosměrných spínaných měničů. Dále provedu dimenzování ...