Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový mix zapsaného spolku 

    Fejfuša, David
    Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku marketingového mixu zapsaného spolku. Je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola je kapitolou teoretickou. V ní definuji elementární pojmy, analýzy a teoretická ...
  • Podnikatelský záměr 

    Fejfuša, David
    Diplomová práce je podnikatelským návrhem pro založení podnikání v oblasti psychologicko-kariérních testů. Jedná se o takové služby, které pomohou převážně posledním ročníkům žáků základních škol určit, jakým kariérním ...