Now showing items 1-2 of 2

  • Limit Modes of Particulate Materials Classifiers 

    Adamčík, Martin
    S požadavky materiálových věd na stále menší částice jsou potřebné i nové přístupy a metody jejich klasifikace. V disertační práci jsou zkoumány struktury turbulentního proudění a trajektorie částic uvnitř dynamického ...
  • Low-Cost Filtration Barriers for Ultrafine Particles Separation 

    Kejík, Pavel
    V mnoha oborech jsou stále využívána anorganická filtrační media založená na materiálech, jejichž výroba využívá primární suroviny. Jejich výroba je tedy energeticky náročná a v důsledku nákladná a neohleduplná k životnímu ...