Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologie výroby vstřikovací formy pro přesné lití 

    Fendrich, Tomáš
    Diplomová práce se věnuje návrhu a výrobě hliníkové vstřikovací formy pro přesné lití. V práci je stručně popsána technologie přesného lití společně s popisem typů forem, jejich vnitřního uspořádání a nejčastěji používaných ...
  • Výroba turbínového kola metodou přesného lití 

    Fendrich, Tomáš
    Tato bakalářská práce je věnována výrobě turbínových kol metodou přesného lití. Jsou v ní uvedeny základní principy přesného lití, dále popis výroby forem na voskové modely, volba voskových směsí, používané materiály při ...