Now showing items 1-2 of 2

  • Kriteria vzniku defektů při ohybu profilových trubek 

    Fišar, Luboš
    V práci jsou popsány poznatky z technologie ohybu kruhových trubek, jde o popis konvenčních, ale i nekonvečních zařízení. Jsou zde uvedeny technologické parametry v návaznosti na vznik defektů a výpočtové vztahy pro určení ...
  • Moderní metody zakružování 

    Fišar, Luboš
    Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia B2339-00 Strojní inženýrství předkládá přehled moderních metod zakružování. Na základě literární studie problematiky plošného tváření a internetového průzkumu je v práci ...