Now showing items 1-20 of 56

 • Airflow Measurement of the Car HVAC Unit Using Hot-wire Anemometry 

  Fojtlín, Miloš; Planka, Michal; Fišer, Jan; Pokorný, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2016-03-28)
  Thermal environment in a vehicular cabin significantly influence drivers’ fatigue and passengers’ thermal comfort. This environment is traditionally managed by HVAC cabin system that distributes air and modifies its ...
 • Akumulace energie z obnovitelných zdrojů 

  Charvátová, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou akumulace energie získané z obnovitelných zdrojů s bližším zaměřením na uchovávání elektrické energie v „malém/domácím“ měřítku. Dodávka energie získané z obnovitelných zdrojů ...
 • Asynchronní motor s plným rotorem 

  Fišer, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou asynchronního motoru s plným rotorem. Úvod práce je věnován rozboru plného rotoru. Následně byl vytvořen model motoru s plným rotorem ve 2D i 3D a provedly se simulace těchto ...
 • Calibration of Virtual Testing Stand of the Car Cabin using climatic chamber tests 

  Pokorný, Jan; Fišer, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2015-05-06)
  The aim of our research is to calibrate and verify of the software Virtual Testing Stand of the Car Cabin using climatic chamber tests. The Virtual Testing Stand is standalone executable software developed in Matlab for ...
 • Condenser-type Heat Exchanger for Compost Heat Recovery Systems 

  Bajko, Jaroslav; Fišer, Jan; Jícha, Miroslav (MDPI, 2019-04-25)
  The majority of heat released during composting is contained in latent form of water vapour. To improve the rate of heat recovery, a simple heat exchanger based on condensation of compost vapours was designed. A prototype ...
 • Databáze tepelných parametrů oblečení pro systém iHVAC 

  Hrubanová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá měřením tepelných vlastností oděvů pomocí tepelného manekýna a využitím získaných dat pro zpřesnění predikce tepelného pocitu v systému iHVAC. První část práce je věnována rešerši dané problematiky ...
 • Determination of car seat contact area for personalised thermal sensation modelling 

  Fojtlín, Miloš; Psikuta, Agnieszka; Toma, Róbert; Fišer, Jan; Jícha, Miroslav (PLOS, 2018-12-11)
  A lot of daily activities are conducted in a sedentary posture. This includes a thermal interaction between the human and the seat that has implications on thermal perception and comfort. These interactions are investigated ...
 • Doplňkový větrací systém kabiny vozu poháněný fotovoltaickým panelem 

  Zdvořilý, Vítek
  Cíl práce spočívá v navržení a ověření funkčnosti systému na provětrávání zaparkovaného vozu v letním období za účelem snížení teplotní špičky v kabině automobilu. Návrh systému se skládá z vhodného umístění ventilátorů a ...
 • Energetická náročnost panelového domu 

  Jakeš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním energetické náročnosti běžného panelového domu před a po zateplení. Jedná se o dva 5- ti podlažní panelové domy, nacházející se v panelové zástavbě. Během rekonstrukce celé řady ...
 • Experimentální zjištění doby nahřívaní tepelného manekýna pro dosažení tepelné rovnováhy s okolním prostředím 

  Dočekal, Martin
  Cílem bakalářské práce je experimentální zjištění doby nahřívání tepelného manekýna typu Newton pro dosažení tepelné rovnováhy s okolním prostředím. V první kapitole práce je popsán teoretický úvod do problematiky přestupu ...
 • Fotovoltaický systém pro ostrovní provoz 

  Hrňa, Lukáš
  Tématem bakalářské práce je popis fotovoltaických systémů a jejich částí. Práce se blíže věnuje popisu ostrovního fotovoltaického systému a zabývá se jeho výstavbou na konkrétním objektu. Charakterizuje základní komponenty ...
 • Hodnocení stavu vnitřního prostředí 

  Doležal, Libor
  Tato práce poskytuje přehled o činitelích působících na kvalitu vnitřního mikroklimatu s důrazem na faktory s vlivem na tepelnou pohodu. Zároveň poukazuje na nepohodu, kterou tyto faktory způsobují. Jsou zde představeny ...
 • Klimatizace kanceláří 

  Taclík, Jakub
  Cílem diplomové práce je návrh klimatizačního zařízení pro jedno patro kanceláří. Součástí práce je teoretická, výpočtová a návrhová část. Výpočtová část spočívá ve stanovení množství větracího vzduchu, výpočtu tepelných ...
 • Klimatizace pro obytné budovy a rodinné domy 

  Verfl, Jan
  Klimatizace se v současné době stala nedílnou součástí kvalitního bydlení v rodinných a obytných domech. Klimatizace nám zaručuje optimální mikroklima a stav tepelné pohody. První kapitola se zabývá právě hodnocením ...
 • Klimatizační systémy kabin dopravních letadel 

  Fojtlín, Miloš
  V tejto rešeršnej práci sú spracované dostupné informácie o klimatizačných systémoch súčasných dopravných lietadiel, ktoré komplexne riešia úpravu mikroklímy kabín, do podoby prijateľnej a komfortnej pre ľudský organizmus ...
 • Measurement of airflow and pressure characteristics of a fan built in a car ventilation system 

  Pokorný, Jan; Poláček, Filip; Fojtlín, Miloš; Fišer, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2016-03-28)
  The aim of this study was to identify a set of operating points of a fan built in ventilation system of our test car. These operating points are given by the fan pressure characteristics and are defined by a pressure drop ...
 • Metodika pro testování prostředí v kabině osobního vozu s využitím tepelného manekýna a testovacích osob 

  Toma, Róbert
  V tejto diplomovej práci je spracovaný návrh testovacej procedúry pre inovatívny systém HVAC. Návrh bol vytvorený testovaním vo viacerých fázach pomocou manekýna Newtona a respondentov v klimakomore na VUT v Brne. Postupným ...
 • Modelování prostředí v kabině malého dopravního letadla 

  Knapčík, Lukáš
  Diplomová práca je zameraná na modelovanie vetrania a vykurovania v kabíne malého dopravného lietadla EV-55. V prvej časti sú vysvetlené vplyvy tepelného prostredia na zdravie človeka a popísané požiadavky kladené na ...
 • Modelování prostředí v kabině osobního automobilu 

  Tuka, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou hodnotenia kvality vnútorného prostredia kabíny osobného automobilu so zameraním sa na tepelnú pohodu pasažierov. Teoretická časť obsahuje základy prenosu tepla, rozbor aspektov ...
 • Možnosti rekuperace tepla z odpadní šedé vody 

  Devečka, Viktor
  Pri súčasnom napredovaní stavebného priemyslu, a zvyšovaní sa nárokov na pohodlie a komfort bývania sa zvyšujú aj energetické nároky budov. Po vykurovaní sú druhé najväčšie náklady vynakladané na prípravu teplej úžitkovej ...