Now showing items 1-20 of 35

 • Airflow Measurement of the Car HVAC Unit Using Hot-wire Anemometry 

  Fojtlín, Miloš; Planka, Michal; Fišer, Jan; Pokorný, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2016-03-28)
  Thermal environment in a vehicular cabin significantly influence drivers’ fatigue and passengers’ thermal comfort. This environment is traditionally managed by HVAC cabin system that distributes air and modifies its ...
 • Akumulace energie z obnovitelných zdrojů 

  Charvátová, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou akumulace energie získané z obnovitelných zdrojů s bližším zaměřením na uchovávání elektrické energie v „malém/domácím“ měřítku. Dodávka energie získané z obnovitelných zdrojů ...
 • Asynchronní motor s plným rotorem 

  Fišer, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou asynchronního motoru s plným rotorem. Úvod práce je věnován rozboru plného rotoru. Následně byl vytvořen model motoru s plným rotorem ve 2D i 3D a provedly se simulace těchto ...
 • Calibration of Virtual Testing Stand of the Car Cabin using climatic chamber tests 

  Pokorný, Jan; Fišer, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2015-05-06)
  The aim of our research is to calibrate and verify of the software Virtual Testing Stand of the Car Cabin using climatic chamber tests. The Virtual Testing Stand is standalone executable software developed in Matlab for ...
 • Determination of car seat contact area for personalised thermal sensation modelling 

  Fojtlín, Miloš; Psikuta, Agnieszka; Toma, Róbert; Fišer, Jan; Jícha, Miroslav (PLOS, 2018-12-11)
  A lot of daily activities are conducted in a sedentary posture. This includes a thermal interaction between the human and the seat that has implications on thermal perception and comfort. These interactions are investigated ...
 • Doplňkový větrací systém kabiny vozu poháněný fotovoltaickým panelem 

  Zdvořilý, Vítek
  Cíl práce spočívá v navržení a ověření funkčnosti systému na provětrávání zaparkovaného vozu v letním období za účelem snížení teplotní špičky v kabině automobilu. Návrh systému se skládá z vhodného umístění ventilátorů a ...
 • Energetická náročnost panelového domu 

  Jakeš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním energetické náročnosti běžného panelového domu před a po zateplení. Jedná se o dva 5- ti podlažní panelové domy, nacházející se v panelové zástavbě. Během rekonstrukce celé řady ...
 • Fotovoltaický systém pro ostrovní provoz 

  Hrňa, Lukáš
  Tématem bakalářské práce je popis fotovoltaických systémů a jejich částí. Práce se blíže věnuje popisu ostrovního fotovoltaického systému a zabývá se jeho výstavbou na konkrétním objektu. Charakterizuje základní komponenty ...
 • Klimatizace kanceláří 

  Taclík, Jakub
  Cílem diplomové práce je návrh klimatizačního zařízení pro jedno patro kanceláří. Součástí práce je teoretická, výpočtová a návrhová část. Výpočtová část spočívá ve stanovení množství větracího vzduchu, výpočtu tepelných ...
 • Klimatizace pro obytné budovy a rodinné domy 

  Verfl, Jan
  Klimatizace se v současné době stala nedílnou součástí kvalitního bydlení v rodinných a obytných domech. Klimatizace nám zaručuje optimální mikroklima a stav tepelné pohody. První kapitola se zabývá právě hodnocením ...
 • Klimatizační systémy kabin dopravních letadel 

  Fojtlín, Miloš
  V tejto rešeršnej práci sú spracované dostupné informácie o klimatizačných systémoch súčasných dopravných lietadiel, ktoré komplexne riešia úpravu mikroklímy kabín, do podoby prijateľnej a komfortnej pre ľudský organizmus ...
 • Measurement of airflow and pressure characteristics of a fan built in a car ventilation system 

  Pokorný, Jan; Poláček, Filip; Fojtlín, Miloš; Fišer, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2016-03-28)
  The aim of this study was to identify a set of operating points of a fan built in ventilation system of our test car. These operating points are given by the fan pressure characteristics and are defined by a pressure drop ...
 • Metodika pro testování prostředí v kabině osobního vozu s využitím tepelného manekýna a testovacích osob 

  Toma, Róbert
  V tejto diplomovej práci je spracovaný návrh testovacej procedúry pre inovatívny systém HVAC. Návrh bol vytvorený testovaním vo viacerých fázach pomocou manekýna Newtona a respondentov v klimakomore na VUT v Brne. Postupným ...
 • Modelování prostředí v kabině osobního automobilu 

  Tuka, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou hodnotenia kvality vnútorného prostredia kabíny osobného automobilu so zameraním sa na tepelnú pohodu pasažierov. Teoretická časť obsahuje základy prenosu tepla, rozbor aspektov ...
 • Možnosti rekuperace tepla z odpadní šedé vody 

  Devečka, Viktor
  Pri súčasnom napredovaní stavebného priemyslu, a zvyšovaní sa nárokov na pohodlie a komfort bývania sa zvyšujú aj energetické nároky budov. Po vykurovaní sú druhé najväčšie náklady vynakladané na prípravu teplej úžitkovej ...
 • Možnosti úspor elektrické energie 

  Palkovič, Peter
  Práca sa zaoberá predovšetkým možnosťami úspor elektrickej energie v reálnej bytovej jednotke 3+1 v lokalite Brno - Černá Pole v dôsledku zámeny klasických spotrebičov za úspornejšie spotrebiče s nižšou spotrebou. V úvodnej ...
 • Ofukování čelního skla letounu: možnosti řešení 

  Šamša, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ofukování čelního skla letounu certifikovaného dle předpisu CS23 v souvislosti se snahou zajistit výhled z kokpitu za deště (sněžení) při pojíždění, vzletu a přistání. V první ...
 • Posouzení energetické náročnosti rodinného domu 

  Halata, Maxmilián
  Práce pojednává o možnostech využití Národního kalkulačního nástroje energetické náročnosti budov ve smyslu vyhlášky č. 148/2007 Sb. při posouzení energetické náročnosti konkrétního rodinného domu. Na základě vyhodnocení ...
 • Potenciál využití větrné energie v České republice 

  Kolařík, Ivo
  Bakalářská práce pojednává o potenciálu využití větrné energie v České republice. Práce obsahuje seznámení s větrnou mapou na území České republiky, posouzení reálného využití energie větru pro výrobu elektrické energie a ...
 • Regulace ventilovaného sedadla automobilu s ohledem na tepelný komfort člověka 

  Matuška, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na měření ventilovaného sedadla s ohledem na tepelný komfort člověka. Popisuje a shrnuje tepelný přenos lidského těla s okolím a termoregulaci člověka. Dále zachycuje a zhodnocuje vybrané přístupy ...