Now showing items 1-7 of 7

 • CHYBOVOST A DOSTUPNOST ATMOSFÉRICKÝCH OPTICKÝCH SPOJŮ 

  Kvíčala, Radek
  Tato disertační práce se zabývá metodou určení dostupnosti optických bezkabelových spojů. Pro odhad procenta nedostupnosti optického bezkabelového spoje musíme znát statistiku rozložení útlumů atmosféry. V práci je ...
 • Časovač pro RC modely 

  Fišer, Ondřej
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem časovače pro RC modely. Popisovaný časovač má tři PWM výstupy. Pomocí těchto výstupů lze řídit dva nezávislé servomotory a regulátor motoru. Celý výrobek je řízen pomocí 8-mi bitového ...
 • Hybrid Vacuum Tube Amplifier 

  Fišer, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper describes the complete design of the hybrid vacuum tube amplifier for home using. The described amplifier has 3 digital inputs (TOSLINK, Sony/Philips Digital InterFace and AES3), a single analog input and a ...
 • Integrated Multichanel Audio Amplifier for Home Cinema 

  Fišer, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper describes complete design of amplifier for home cinema system. Described amplifier has 2 digital inputs (TOSLINK and S/PDIF) and single analog input. With this inputs it is possible to connect amplifier to a ...
 • Integrovaný vícekanálový audio zesilovač pro domácí kino 

  Fišer, Ondřej
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem zesilovače pro domácí kino. Popisovaný zesilovač má dva digitální vstupy, tj. TOSLINK a S/PDIF a jeden analogový vstup. Pomocí těchto vstupů je možné připojit k zesilovači zdroj ...
 • Modelování vícekanálového optického bezkabelového spoje 

  Pavlů, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou vícekanálových bezkabelových spojů s vyšším dosahem určeným pro komunikaci ve volném atmosférickém prostředí. Je proveden rozbor šíření optického svazku atmosférickým prostředím a popsány ...
 • Timer For Rc Models 

  Fišer, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper describes complete design of timer for RC models. Described timer has three PWM outputs. With these outputs it is possible to connect two independent servo-motors and engine controller. The whole is controlled ...