Now showing items 1-9 of 9

 • Analytický řešič pro pevnostní výpočet náprav dvojkolí 

  Fišer, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nápravami dvojkolí kolejových vozidel, jejich návrhem a způsobu provádění pevnostních analýz jejich konstrukčních řešení. V rámci této práce byl proveden návrh lokomotivního dvojkolí: nápravy ...
 • Automatický multikriteriální paralelní evoluční návrh a aproximace obvodů 

  Hrbáček, Radek
  Spotřeba a energetická efektivita se stává jedním z nejdůležitějších parametrů při návrhu počítačových systémů, zejména kvůli omezené kapacitě napájení u zařízení napájených bateriemi a velmi vysoké spotřebě energie ...
 • Metodika návrhu synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám 

  Szurman, Karel
  Tato disertační práce představuje metodiku vytvořenou pro návrh synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám. Metoda synchronizace stavu navržená podle popsané metodiky umožňuje opravit stav paměťových prvků ...
 • Metodologie pro automatický návrh nízkopříkonových aproximativních obvodů 

  Mrázek, Vojtěch
  Rozšiřování moderních vestavěných a mobilních systémů napájených bateriemi zvyšuje požadavky na návrh těchto systémů s ohledem na příkon. Přestože moderní návrhové techniky optimalizují příkon, elektrická spotřeba těchto ...
 • Návrh vytápění rodinného domu s vnitřním bazénem. 

  Fišer, Petr
  Zadáním mé diplomové práce je navrhnout otopný systém rodinného domu. Zdrojem tepla pro vytápění je tepelné čerpadlo, které odebírá teplo z plošného kolektoru.
 • Odlitky v technické dokumentaci 

  Fišer, Petr
  Vytvořená bakalářská práce je zaměřena na tvorbu výkresové dokumentace odlitků. Prezentuje základní pravidla vytváření výkresové dokumentace, přehled o typech používaných výkresů a také uvádí jejich formální náležitosti. ...
 • Přehled nových trendů v konstrukci krátkých palných zbraní. 

  Fišer, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvoření přehledu konstrukčních provedení krátkých palných zbraní a to pistolí a revolverů. První kapitola bakalářské práce obsahuje rozbor hlavních a ostatních částí, ze kterých jsou pistole a ...
 • Syntéza a optimalizace polymorfních obvodů 

  Crha, Adam
  Tato práce se zabývá metodami logické syntézy a optimalizací pro polymorfní obvody. V práci jsou jak diskutovány existující metody pro konvenční obvody, tak i představeny nové metody, aplikovatelné na polymorfní elektroniku. ...
 • Výsuvná zadní náprava malého městského automobilu 

  Fišer, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí netradičního nosného rámu zadní nápravy malého městského užitkového automobilu. Rám umožňuje změnu rozvoru náprav pomocí vysouvání zadní části. Automobil tak může být dle ...