Now showing items 1-7 of 7

 • Projekt hodnocení strategie nákupu vybrané komodity 

  Fiala, Adam
  Diplomová práce se věnuje hodnocení strategie nákupu komodity v podniku ABB Brno a její optimalizaci. Práce podrobně analyzuje současný stav v podniku a procesy, které se týkají nákupu této komodity. Návrh řešení zahrnuje ...
 • Rizika spojená s možnostmi využití bytu v dlouhodobém časovém horizontu 

  Fiala, Adam
  Diplomová práce se věnuje možnostem, jak naložit se starším bytem v dlouhodobém časovém horizontu s ohledem na všechna možná rizika. Práce podrobně analyzuje současný stav bytu a vypočítá jeho přibližnou cenu na trhu ...
 • Smíšená konstrukce administrativní budovy 

  Fiala, Adam
  Diplomová práce se zabývá analýzou konstrukce z betonu a zdiva. V programu postaveném na metodě konečných prvků byl sestaven model zahrnující nelineární chování zdiva. Na základě výsledků z tohoto modelu byly vyhodnoceny ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Pavlíček, Jakub
  Bakalářská práce analyzuje průběh zakázky ve společnosti Eurowagon s.r.o., která se zabývá výrobou přívěsů a mobilních buněk. Práce analyzuje jak obecný průběh, tak i detailní analýzu konkrétní zakázky s důrazem na jakost ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Štěpina, Zlatko
  Tato bakalářská práce je zaměřena na průběh zakázky ve společnosti HAKL heating, s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem průtokových a zásobníkových ohřívačů vody a elektrického podlahového topení. V této práci je ...
 • Studie uplatnění procesního řízení v obchodní organizaci 

  Fiala, Adam
  Bakalářská práce se věnuje procesnímu řízení v podniku Horácké autodružstvo, který je autorizovaným prodejcem vozů Škoda a provozovatelem mnoha dalších služeb. Práce podrobně analyzuje současný stav v podniku a veškeré ...
 • Úprava betonové průvlakové konstrukce 

  Fiala, Adam
  Bakalářská práce se zabývá zesílením vícepodlažní konstrukce z betonů nižších pevností pro účely fitness centra. Průvlaky jsou zesíleny volně vedenými lany, trámy přídavnou výztuží s použitím stříkaného betonu. Desky jsou ...