Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace pro generování školních rozvrhů 

  Fiala, Jan
  Tato práce se zabývá problémem generování školních rozvrhů. Řešení je založené na třech různých heuristických algoritmech (horolezecký algoritmus, simulované žíhání, genetický algoritmus) a je celé implementováno v jazyce ...
 • DNA výpočty a jejich aplikace 

  Fiala, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro simulaci DNA výpočtů pro řešení vybraných problémů. DNA výpočty patří mezi nekonvenční výpočetní paradigmata, které se zásadně liší od konceptu elektronických počítačů. ...
 • Informační systém kulturně vzdělávacího centra 

  Fiala, Jan
  Bakalářská práce popisuje vznik informačního systému kulturně vzdělávacího centra v Jihlavě. A jejím hlavním cílem je vytvořit informační systém (dále jen IS), který používá moderní grafiku a nabízí lepší služby zákazníkům ...
 • Nelineární piezoelektrický vibrační generátor 

  Fiala, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a analýzou piezoelektrického nosníku s přidanou nelineární tuhostí. Nelineární tuhost je realizována pomocí permanentního magnetu a železného hranolu. Práce je zaměřena zejména na analýzu chování ...
 • Smart tramvaj v Brně 

  Fiala, Jan
  Cílem této práce je vybraní vhodných technologií, které lze použít pro lokalizaci tramvaje při průjezdu místem, kde by mělo dojít ke stažení či vytažení pantografu, navržení a implementace lokalizačního systému. V řešení ...
 • Transformace editačního systému N.e.s.p.i. na webové služby 

  Fiala, Jan
  Diplomová práce popisuje analýzu, specifikaci, vznik a transformaci stávajícího editačního systému N.E.S.P.I., jenž je duševním vlastnictvím firmy WebRex s.r.o. Hlavním cílem je oddělit administraci webových stránek od ...