Now showing items 1-5 of 5

 • Elektrické sítě využívající stejnosměrné napětí do 1000 V 

  Fiala, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem stejnosměrné sítě nízkého napětí na napěťové hladině 1000 V stejnosměrných v obci Praskolesy u Mrákotína. Stejnosměrný rozvod bude realizován pouze na daném vývodu, který bude napájet ...
 • Hardwarová akcelerace filtrace obrazu 

  Fiala, Martin
  Obsahem tohoto diplomového projektu je seznámení se s problematikou filtrace obrazu, zejména s teoretickými východisky jejichž původ náleží do teorie lineárních systémů a matematické analýzy funkcí více proměnných. Jsou ...
 • Návrh a optimalizace řídicích algoritmů pro elektrickou brzdu s EC motorem 

  Fiala, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou řídicího algoritmu do mikrokontroléru dsPIC30F6015 pro elektrickou brzdu s EC motorem, která pak bude dynamicky zatěžovat testované EC motory. Součástí práce je také naprogramování uživatelského ...
 • Návrh rekonstrukce rozváděčů pro digitalizaci zdrojovny 

  Fiala, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem rekonstrukce rozváděčů zdrojovny Ústavu Elektroenergetiky s řízenými rotačními a statickými zdroji energie, které bude možno řídit vzdáleně pomocí programovatelného logického ...
 • Software pro simulaci řídicích algoritmů s generováním C-kódu pro mikrokontrolér 

  Fiala, Martin
  Tato práce se zabývá simulací průběhu signálu v zadané jednoduché struktuře s jedním regulátorem, řízenou soustavou a zpětnou vazbou pomocí open-source programovacího jazyka Python. V další části je rozebíráno generování ...