Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a zhodnocení zdrojů financování pro neziskovou organizaci 

    Findoráková, Eva
    Diplomová práce pojednává o návrzích a zhodnocení možností finančních grantů pro neziskovou organizaci Eventis, o.p.s., s ohledem na povahu a strukturu požadovaných finančních prostředků a v souladu s možnostmi, které ...
  • Zavedení systému sledování a hodnocení dodavatelů 

    Fiala, Milan
    Tato diplomová práce pojednává o zavedení systému sledování a hodnocení dodavatelů ve firmě RayService, a.s.. Cílem je zavedení uceleného procesního přístupu v práci s dodavateli. Sortiment a množství dodavatelů je nyní ...