Now showing items 1-20 of 48

 • Coupled Numerical Model of Vibration-Based Harvester 

  Zukal, Jiří; Fiala, Pavel; Szabó, Zoltán; Dědková, Jarmila; Pernica, Roman (MDPI, 2020-04-15)
  Herein, the authors publish the complex design of a numerical coupled model of a vibration-based harvester that transforms mechanical vibrations into electric energy. A numerical model is based on usage of the finite element ...
 • Čtyřprvková anténní řada pracující se čtvrtinou módu 

  Janoušek, Jiří
  Práce se zabývá problematikou modelu kruhově polarizované čtyřprvkové anténní řady pracující se čtvrtinou módu. Řeší také komplexní strukturu mikropáskové budicí sítě. Cílem práce bylo vytvořit fyzický funkční model této ...
 • Dvoupásmový dělič výkonu pro GSM(900/1800) 

  Elfmark, Zdeněk
  Práce pojednává o různých typech výkonových Wilkinsonových děličích vhodných pro pásma GSM(900/1800). Jsou uvedeny 3 typy, u kterých je stručný popis jejich funkce. Je uvedeno jejich zapojení a nejdůležitější součásti ...
 • Dynamický laserový interferometr 

  Chovaneček, Libor
  Tématem této bakalářské práce je dynamický laserový interferometr. Práce se nejprve zaměřuje na teorii, kde vysvětluje pojem interference a popisuje princip fungování interferometru na konkrétních typech interferometrů. ...
 • The Effect of a Spiral Gradient Magnetic Field on the Ionic Conductivity of Water 

  Bartušek, Karel; Marcoň, Petr; Fiala, Pavel; Máca, Josef; Dohnal, Přemysl (MDPI, 2017-09-02)
  We discuss the experimental verification of changes in the structure of a liquid water sample inserted in a special spiral “gradient” magnetic field. The magnetic flux components are characterized by a high degree of ...
 • The Evaluation of Noise Spectroscopy Tests 

  Fiala, Pavel; Drexler, Petr; Nešpor, Dušan; Szabó, Zoltán; Mikulka, Jan; Polívka, Jiří (MDPI, 2016-12-10)
  The paper discusses mathematical tools to evaluate novel noise spectroscopy based analysis and describes, via physical similarity, the mathematical models expressing the quantitative character of the modeled task. Using ...
 • Holografické záznamy 

  Žáčik, Michal
  Holografické záznamy sú pomerne novou technológiou. Ich využitie má veľmi široké spektrum. Uplatňujú sa v strojárstve, geológii, medicíne, komunikačních technológiách a v bezpečnostnej technike. Tento dokument sa zaoberá ...
 • Metodiky a metody snímání jednorázových dějů 

  Juřík, Vladimír
  Tato práce se zabývá metodami měření impulsních veličin elektromagnetického pole. Byla zaměřena na metodu, která je založena na optických jevech. Jako jsou Faradayův, Pockelsův a magnetooptický Keerův jev. Dále na metodu ...
 • METODY MĚŘENÍ ULTRAKRÁTKÝCH NEPERIODICKÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH IMPULSŮ 

  Drexler, Petr
  Práce se zabývá problematikou měření jednorázových dějů v pulsním mikrovlnném generátoru. V práci je proveden rozbor metod pro měření průběhů pulsních napětí a proudů a elektromagnetických pulsů. Jsou navrženy nové přístupy ...
 • Model komory reaktoru pro mikrovlnný ohřev 

  Kříž, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem vysokofrekvenční komory, která slouží pro vysoušení emulze složené z oleje a vody, kde obsah vody je nad 30% objemu emulze. Vysokofrekvenční komora pracuje na kmitočtu 2,45GHz. Byl sestaven ...
 • Návrh antény pro ULF- Nízkoúrovňová magnetická měření 

  Škoda, Martin
  Předložená práce se zabývá návrhem a studií snímacího prvku (antény) pro účely nízkoúrovňových nízkofrekvenčních měření magnetických polí. Nejprve pojednává o šíření elektromagnetického pole a způsobu šíření elektromagnetické ...
 • Návrh měřicího pracoviště pro šumovou spektroskopii 

  Segiňák, Ján
  Práca obsahuje literárnu rešerš z oblasti šumu, spektroskopie a spektroskopických meracích metód v rámci širokého pásma frekvencií. Bola navrhnutá experimentálna meracia metóda pre meranie vzoriek materiálov šumovou ...
 • Návrh sběrnice LVDS s vysokou odolností EMC 

  Klauda, Zbyněk
  Práce se zabývá návrhem LVDS sběrnice s vysokou odolností vzhledem k rušení z okolního prostředí a vyzařování nežádoucích elektromagnetických vln do svého okolí. Návrh LVDS sběrnice byl zpracován numerickými metodami a ...
 • Nedestruktivní metody detekce biologické aktivity dřevoškůdců 

  Kintr, Jindřich
  Obsahem této práce je prostudovat nedestruktivní metody a metodiky detekce biologických dřevoškůdců. Rozebíranou metodou detekce v této práci je nedestruktivní akustická detekce. Ke snímání aktivity dřevoškůdce je použit ...
 • Nízkoúrovňová měření a vyhodnocení vlivu magnetických polí na lidský organismus, jeho chování a rozhodování 

  Hanzelka, Michael
  Práce přináší výsledky výzkumu z oblasti nízkoúrovňových elektromagnetických polí v interakci s vyššími organismy, a to v pásmu frekvencí od 0,01 do 30 Hz s působením na jednotlivce nebo sociální skupinu. Přináší popis ...
 • Nízkoúrovňové měřicí metody 

  Müller, Tomáš
  Tato práce pojednává o způsobu měření signálů nízkých úrovní. Je zde nastíněno, jakým způsobem by se mělo postupovat při návrhu měřicího systému a výběru měřicího přístroje a příslušenství. Dále je zde uveden výpočet chyb ...
 • A Non-Destructive Impedance Method Using Resonance to Evaluate the Concentration of Steel Fibers in Concrete 

  Bachorec, Tibor; Fiala, Pavel; Steinbauer, Miloslav; Roubal, Zdeněk (DE GRUYTER POLAND SP ZOO, 2018-10-08)
  Steel-fiber reinforced concrete is a composite material characterized by outstanding tensile properties and resistance to cracking. The concrete, however, exhibits such characteristics only on the condition that the steel ...
 • Numerická analýza a měření magnetických vlastností nehomogenních materiálů technikami NMR 

  Mrázek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá magnetickou susceptibilitou konkrétního objektu (skleněná krychle, uvnitř které se nachází čtyři tyče s vodou). V první části bylo provedeno měření magnetické susceptibility objektu. Měření ...
 • Numerické modelování a měření magnetické susceptibility nehomogenních materiálů technikami NMR 

  Julínek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá magnetickou susceptibilitou konkrétního objektu (skleněná krychle s jílem, uvnitř které se nachází skleněné kulička s vodou). V první části bylo provedeno měření magnetické susceptibility ...
 • Numerické modelování periodických struktur 

  Nešpor, Dušan
  Práce se zabývá zkoumáním dynamického elektromagnetického pole na periodických strukturách. Pozornost je zaměřena na tři hlavní typy rezonančních struktur, podle možnosti jejich využití. Prvním typem jsou materiály realizující ...