Now showing items 1-11 of 11

 • An Automated measurement system for measuring an overall power efficiency and a characterisation of piezo harvesters 

  Kunz, Jan; Fialka, Jiří; Beneš, Petr; Havránek, Zdeněk (IOP Publishing, 2018-09-05)
  Systems for measurement power characteristics of piezo harvesters in dependence on a frequency and a load resistance are not commonly used due its complexity. Therefore, the parameters are usually measured manually near ...
 • Efficient Modulation and Processing Method for Closed-Loop Fiber Optic Gyroscope with Piezoelectric Modulator 

  Skalský, Michal; Havránek, Zdeněk; Fialka, Jiří (MDPI, 2019-04-10)
  This paper presents a simple method for compensating the Sagnac phase shift in an interferometric fiber-optic gyroscope (I-FOG) with a piezoelectric modulator. The common advantages of I-FOGs with closed-loop compensation ...
 • Měření magnetického pole 

  Šimberský, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením magnetického pole a senzory, jimiž lze snímat magnetické pole. V práci je vysvětlen princip Hallových sond a třech typů senzorů magnetického pole založených na magnetorezistivních ...
 • Měření parametrů piezoelektrických aktivních prvků snímačů akustické emise 

  Fialka, Jiří
  Práce se věnuje problematice měření parametrů piezoelektrických materiálů a vlivu teploty na jejich stabilitu. V úvodní části je stručně vysvětlena problematika piezoelektrického jevu, jeho využití, způsob výroby ...
 • Měření parametrů piezoelektrických materiálů 

  Fialka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá piezoelektrickými koeficienty, rezonanční frekvencí, především pak ověřením piezoelektrických konstant. Za pomoci přístrojů, jako např. LCR metru HIOKI 3532, impedančního analyzátoru Agilent 4294A ...
 • Měření piezoelektrického nábojového koeficientu 

  Stehno, David
  Cílem této bakalářské práce bylo teoreticky nastudovat určování piezoelektrických koeficientů, zejména piezoelektrického nábojového koeficientu a pomocí různých metod měření určit tento koeficient. Dále nastudovat problematiku ...
 • Měření průtoku kapalin 

  Hradil, Jiří
  Ve své diplomové práci se zabývám měřením průtoku. V krátkosti jsou popsány principy senzorů průtoku, jejich výhody a nevýhody. Byla navržena a sestavena aparatura pro praktické měření průtoku. Jsou instalovány 3 průtokoměry, ...
 • Měření ultrazvukových polí hladinových snímačů 

  Hlavatý, Radek
  Práce se věnuje popisu a měření ultrazvukového pole v okolí piezoelektrických snímačů. Teoretická část slouží jako přehled pro pochopení ultrazvukové problematiky. Blíže zkoumaný je jev útlumu ultrazvukového vlnění. Na ...
 • A New Method to Perform Direct Efficiency Measurement and Power Flow Analysis in Vibration Energy Harvesters 

  Kunz, Jan; Fialka, Jiří; Pikula, Stanislav; Beneš, Petr; Krejčí, Jakub; Klusáček, Stanislav; Havránek, Zdeněk (MDPI, 2021-03-30)
  Measuring the efficiency of piezo energy harvesters (PEHs) according to the definition constitutes a challenging task. The power consumption is often established in a simplified manner, by ignoring the mechanical losses ...
 • Pracoviště pro automatizované měření vodivosti kapalin 

  Rajm, Martin
  Tato práce pojednává o měření vodivosti kapalin. Jejím cílem je vytvořit pracoviště pro automatizované měření vodivosti kapalin.V teoretické části jsou popsány principy a metody měření vodivosti kapalin a také měření teploty ...
 • Ultrazvukový anemometr 

  Křepelka, Pavel
  V první části dokumentu jsou popsány principy měření větru. Anemometry lze podle využívaného fyzikálního principu rozdělit na mechanické (vrtulkové a miskové), ultrazvukové a tepelné. Práce je zaměřena na ultrazvukové ...