Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingového plánu 

    Fialková, Lenka
    Předmětem mé bakalářské práce „Návrh marketingového plánu“ je analýza současného stavu marketingového plánu svatebního studia Mia Design a návrh změn na zkvalitnění. První kapitola je zaměřena na analýzu podniku. Jsou zde ...
  • Podnikatelský plán pro založení fotoateliéru 

    Fialková, Lenka
    Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení fotoateliéru v Trutnově. Současně analyzuje stav ostatních fotoateliérů. Na základě výzkumů a analýz jsou vybrány vhodné strategie a nástroje k sestavení ...