Now showing items 1-2 of 2

  • Motivační systém ve spotřebním družstvu, návrh jeho změn 

    Hrabcová, Radka
    Bakalářská práce se zabývá motivačním systémem ve společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově. Analyzuje současný způsob odměňování a motivace zaměstnanců tohoto družstva a navrhuje změny motivačního programu tak, ...
  • Návrh strategie řízení obchodu ve společnosti 

    Polčíková, Lucie
    V mé diplomové práci se budu zabývat návrhem strategie řízení obchodu ve společnosti. V první části se budu věnovat teoretickým poznatkům souvisejícím s maloobchodem. V druhé části představím společnost. Dále jsem ...