Now showing items 1-2 of 2

  • Holding Company and its Performance 

    Ficbauer, David; Režňáková, Mária (Mendel University Press, 2014-05-23)
    Research projects on the performance of companies search for the relationships between the methods of managing a company and the results. This paper presents a research on holding companies. The aim is to analyse the reasons ...
  • Specifika finančního řízení holdingů 

    Ficbauer, David
    Hlavním cílem disertační práce je prozkoumat specifika řízení holdingů v podmínkách České republiky s akcentem na oblast finančního řízení. Přitom autor vychází z předpokladu, že přetrvávajícími důvody ke vzniku holdingu ...