Now showing items 1-2 of 2

  • Problematika částečných výbojů v plynem izolovaných vodičích 

    Ficek, Jan
    Předkládaná práce je zaměřena na měření částečných výbojů v plynem izolovaných vodičích vyráběných firmou ABB. Teoretická část obsahuje definici částečných výbojů, jejich rozbor a metody detekce. Dále se zabývá obecně ...
  • Studie využití energie moří 

    Ficek, Jan
    Předkládaná bakalářská práce je zaměřená na studii energetického potenciálu moří a oceánů, a na rešerši současného stavu využití této energie na transformaci na energii elektrickou.