Now showing items 1-4 of 4

 • Katodové nanostruktury v MEMS aplikacích 

  Pekárek, Jan
  Předkládaná práce si klade za cíl seznámit čtenáře s novými uhlíkovými strukturami - uhlíkovými nanotrubicemi. Hlavním úkolem práce je využít unikátní vlastnosti uhlíkových nanotrubic emitovat elektrony při velmi malých ...
 • Návrh projektu podkrovnej vstavby 

  Pajgerová, Mária
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom efektívneho riešenia koordinácie prípravy a priebehu nového projektu s názvom "Podkrovná vstavba bytov" s cieľom dosiahnutia stanoveného projektového trojimperatívu.
 • Optimalizace elektrod tlustovrstvých senzorů 

  Křivka, Jan
  Předkládaná práce se zabývá optimalizací elektrod tlustovrstvých senzorů. Cílem je nalezení vhodného návrhu elektrod pro co nejlepší a reprodukovatelnou proudovou odezvu tlustovrstvých senzorů.
 • Tlakový senzor typu MEMS využívající nanokompozity 

  Šeda, Miroslav
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními technologickými operacemi výroby MEMS (Mikro-elektro-mechanických systémů). Dále jsou v této práci zmíněny vlastnosti a výroba CNTs (uhlíkových nanotrubic), které jsou ...