Now showing items 1-3 of 3

 • Modernizace ST-NT dílu parní turbiny 300 MW 

  Pavlik, Richard
  Cílem této diplomové práce je modernizace kondenzační třítělesové parní turbíny s přihříváním typu K300-170 o výkonu 300 MW. V první části je uveden tepelný výpočet bilančního schématu, který vychází z parametrů ze zadání ...
 • Parní turbína pro fosilní elektrárnu 

  Třináctý, Jiří
  Diplomová práce se věnuje návrhu kondenzační parní turbíny spalující fosilní paliva o jmenovitém výkonu na svorkách generátoru 250 MW s přihříváním páry a osmi neregulovatelnými regeneračními odběry. Turbína se skládá ze ...
 • Parní turbína pro spalovnu odpadů 

  Szelecky, Zsolt
  Obsahom tejto diplomovej práce je návrh kondenzačnej parnej turbíny s výkonom 80 MWe do spaľovne odpadov s rovnotlakovým lopatkovaním. V práci sú vypracované návrhy a výpočty bilančných schém, ktoré slúžia v ďalšej časti ...