Now showing items 1-2 of 2

  • Měření parametrů piezoelektrických materiálů 

    Fialka, Jiří
    Diplomová práce se zabývá piezoelektrickými koeficienty, rezonanční frekvencí, především pak ověřením piezoelektrických konstant. Za pomoci přístrojů, jako např. LCR metru HIOKI 3532, impedančního analyzátoru Agilent 4294A ...
  • Snímač s vnesenou impedancí 

    Gregor, Lukáš
    Tato diplomová práce pojednává o problematice snímačů s vnesenou impedancí transformátorového typu určených pro bezkontaktní měření vzdálenosti neferomagnetických a feromagnetických předmětů. Práce obsahuje návrh, realizaci ...