Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

    Fidrmucová, Markéta
    Diplomová práce se zaměřuje na analýzu společnosti S&K LABEL. Jedná se o polygrafickou společnost, která se zabývá výrobou samolepících etiket. Obsahem práce je popis vnějšího, oborového a vnitřního prostředí podniku. Na ...
  • Návrhy na zlepšení hospodaření obce Kuřim 

    Fidrmucová, Markéta
    Bakářská práce se zaměřuje na rozbor hospodaření obce v letech 2005 – 2009. Na základě teoretických východisek popisuje chod obce a funkci obecního úřadu města Kuřim. Zkoumá zdroje obecních příjmů, jejich rozdělení a výši. ...