Now showing items 1-20 of 90

 • Add-on instrukce pro síť AS-Interface 

  Grepl, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou instrukcí pro průmyslovou sběrnici AS-Interface. Tyto instrukce byly realizovány jako add-on instrukce v prostředí ControlLogix5000. Teoretická část práce uvádí čtenáře do ...
 • Algoritmy řízení elektromobilu 

  Hrazdira, Adam
  Cílem práce byl návrh a implementace řídicích algoritmů pro optimalizaci spotřeby energie elektrického vozidla. Hlavním úkolem byla optimalizace rozložení energie mezi hlavním zdrojem energie (bateriemi) a super-kapacitory ...
 • Analýza aplikačního software pro testování klimatizací 

  Mohyla, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou aplikačního software pro testování klimatizací. Hlavním cílem je provést analýzu aplikačního software a vytvořit jeho dokumentaci. Na základě dokumentace jsou provedeny rozbory vyskytujících ...
 • Analýza rizik a návrh zabezpečení pro testbed Průmyslu 4.0 

  Kroulík, Matěj
  Tato práce se zabývá požadavky na zajištění bezpečnosti strojního zařízení s ohledem na platné bezpečnostní normy. Zaměřuje se na normy EN ISO 12100 a EN ISO 13849-1. Dále práce obsahuje přehled v průmyslu využívaných ...
 • AS-I modul ovládačů výtahů 

  Cseri, Peter
  V prvej časti mojej práce som preštudoval materiály o komunikačnej sieti AS-Interface. Následne som navrhol prepojenie medzi ASI čipmi a mikroprocesorom riadiaceho ovládacie panely výťahu. Navrhol som obojstranné dosky ...
 • AS-I repeater s optickým rozhranním 

  Hlúpik, Martin
  Cílem projektu je navrhnout a realizovat opakovač na AS-I sběrnici s optickým rozhraním. Komunikace prostřednictvím optického rozhraní může prodloužit vzdálenost mezi AS-I jednotkami na stovky metrů. Toto řešení je výhodou ...
 • Automatizovaný měřicí testovací systém 

  Zálešák, Marek
  V následujícím textu je krátce popsán program LabVIEW od společnosti National Instruments a sběrnice GPIB. Hlavní část tohoto textu se zabývá návrhem a popisem softwaru vytvořeného pomocí programu LabVIEW pro automatizovaný ...
 • Bezdrátový prenos obrazu 

  Hynčica, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu obrazové informace z CCD kamery. Řeší problematiku komunikace s kamerou se sériovým vstupem. Podle požadavků na výsledný systém je zvolen hardware pro obslužný modul kamery. ...
 • Bezdrátový přístupový systém 

  Sekyra, Jaroslav
  Tato diplomová práce pojednává o praktické realizaci přístupového terminálu pro akademickou půdu s možností přenosu dat pomocí rádiového modulu ZigBee PAN4551 a Ethernetového modulu Rabbit RCM3200. Dle zadání má přístupový ...
 • Bytová zabezpečovací ústředna 

  Herold, Radek
  V úvodní části této práce je čtenář stručně seznámen s prostředky zabezpečovací techniky. Je pojednáno o základních typech bezpečnostních senzorů a způsobu jejich nejčastějšího připojení k zabezpečovací ústředně. Další ...
 • Certifikace Metrologické laboratoře 

  Krbušková, Julie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou certifikace Metrologické laboratoře. Jsou zde rozebrané jednotlivé ISO normy (9000, 9001, 9004, 19011) potřebné pro certifikaci firmy. Dále je v této práci zpracovaná příručka ...
 • Datalogger pro sběrnici typu Profibus 

  Bráblík, Radim
  Tato diplomové práce se zabývá vytvořením aplikace Datalogger pro sběrnici typu PROFIBUS. Popisuje komunikační standard Profibus, komunikaci PLC a PC přes sběrnici Profibus, API rozhraní k použité Profibus-PCI kartě, použitý ...
 • Detekcia prechodu nulou pre účely synchronizácie hodín v prostredí PLC komunikácie 

  Šťastný, Ladislav
  Dizertačná práca je zameraná na návrh metódy pre detekciu synchronizačnej udalosti vhodnej k ustanoveniu spoločnej časovej základne naprieč zariadeniami komunikujúcimi po silovom vedení (PLC). V práci navrhnutá detekčná ...
 • Evaluační platforma pro CAN transceivery 

  Bažant, Ladislav
  Práce se zabývá návrhem testovacích modulů, které realizují komunikaci po CAN sběrnici. Tyto moduly je možné zapojit do sítě a následně testovat funkčnost nových CAN transceiverů. Součástí práce je obslužný software pro ...
 • Gateway pro připojení řídící jednotky ohřívače vody do cloudu prostřednictvím domácí WiFi 

  Zrzavý, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu gatewaye pro připojení řídicí jednotky ohřívače vody do cloudu pomocí domácí Wi-Fi sítě. V úvodní části se práce zabývá hledáním vhodného řešení gatewaye. V další část se pak věnuje ...
 • Gateway pro připojení řídící jednotky ohřívače vody do cloudu prostřednictvím domácí WiFi 

  Zrzavý, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu gatewaye pro připojení řídicí jednotky ohřívače vody do cloudu pomocí domácí Wi-Fi sítě. V první části se práce zabývá hledáním vhodného řešení gatewaye. Druhé část se pak věnuje samotnému ...
 • Grafický displej pro prumyslové aplikace 

  Mašláň, Stanislav
  Tato práce si klade za cíl studium materiálů potřebných pro praktickou realizaci projektu a vlastní návrh projektu Grafického displeje pro průmyslové aplikace. Teoretická část práce se zabývá popisem grafického displeje, ...
 • Grafický modulární LED element pro zobrazování 

  Šutera, Libor
  V projektu jsou popsány obecné vlastnosti mikroprocesorů řady 8051, vlastnosti součástek použitých v projektu, postup konstrukce a softwarové vybavení mikroprocesoru. Hlavním cílem projektu je navrhnout řízení pro matici ...
 • Hardware a software inteligentního spotřebiče 

  Blaha, Vít
  V poslední době roste zájem o tzv. inteligentní spotřebiče, které umožní reagovat pomocí redukce či odložení své spotřeby na aktuální situaci v distribuční síti. Pro distributora energie činnost takových spotřebičů přináší ...
 • A Heuristic Algorithm to Compute Multimodal Criterial Function Weights for Demand Management in Residential Areas 

  Kaczmarczyk, Václav; Fiedler, Petr; Bradáč, Zdeněk (MDPI, 2017-07-20)
  We present the conceptual design of a collective control scheme for appliances within a smart home. Based on the relevant energy acquisition procedures, three appliance groups are defined, modeled, and completed with an ...