Now showing items 1-4 of 4

 • Nosná ocelová konstrukce kryté lávky pro pěší mezi budovami výukového areálu 

  Fiedlerová, Lucie
  Obsahem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce kryté lávky pro pěší mezi budovami výukového areálu A a D Fakulty stavební, Veveří ul. 95 v Brně. Konstrukčně je lávka řešena jako prostorová prutová konstrukce se ...
 • Rodinný dům 

  Vystrčil, Patrik
  Bakalářská práce ,,Rodinný dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Objekt je navržen na parcelách 790/17 a 792/1 v obci Horní Jasenka poblíž Vsetína. Rodinný dům se nachází v sousedství dvou již postavených ...
 • Rodinný dům 

  Šefflová, Magdaléna
  Jedná se o novostavbu rodinného domu. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Rodinný dům bude sloužit k trvalému bydlení 4 osob. Obvodové nosné stěny jsou navrženy jako monolitické železobetonové, z tepelně – ...
 • Rodinný dům 

  Vašíček, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu v katastru obce Vracov. Práce obsahuje projektovou dokumentaci, technickou zprávu a tepelně technické posouzení. Projekt řeší zděný dům zdícího systému Heluz, který má dvě ...