Now showing items 1-11 of 11

 • Disassembler mezikódu jazyka Java 

  Macháček, Ondřej
  Tato práce se zabývá popisem struktury mezikódu jazyka Java a disassemblováním instrukcí mezikódu jazyka Java. Součástí této práce je knihovna pro disassemblování souborů tříd jazyka Java. Knihovna umožňuje zobrazit veškeré ...
 • Efektivní techniky pro měření výkonu programů 

  Pavela, Jiří
  Tato práce představuje optimalizační techniky zaměřené na proces sběru výkonnostních dat v rámci výkonnostní analýzy a profilování programů v nástroji Perun.   Rozšíření architektury a implementace těchto nových optimalizačních ...
 • Implementace pluginu portmap do projektu BusyBox 

  Huba, Lukáš
  Tato práce se zabývá implementací portmapu pro balík BusyBox. První část se zabývá teoretickou průpravou a konkrétně zasvěcuje čtenáře do technologie volání vzdálených procedur (RPC), datové reprezentace (XDR) a portmap ...
 • Implementace podpory distribuovaných transakcí v BPEL 

  Bek, Ivo
  Cílem této bakalářské práce je implementovat podporu distribuovaných transakcí do projektu RiftSaw tak, aby webové služby mohly být volány v rámci distribuovaných transakcí podnikovými procesy. A to pouze v tom případě, ...
 • Měření výkonnosti vybraných nástrojů Drools 

  Široký, Petr
  Testování výkonu aplikací je velmi často opomíjeno. Tato práce popisuje proces testování výkonu nástrojů Drools Expert a Drools Fusion. Drools je platforma pro integraci podnikové logiky, moduly Expert a Fusion jsou její ...
 • Návrh a implementace nástroje pro formální verifikaci systémů specifikovaných jazykem RT logiky 

  Fiedor, Jan
  Protože komplexnost systémů pořád roste a s tím také riziko výskytu chyb, je potřeba tyto chyby efektivně a spolehlivě opravovat. U řady systémů reálného času tato potřeba platí dvojnásob, jelikož byť jediná chyba může ...
 • Praktické metody automatizované verifikace paralelních programů 

  Fiedor, Jan
  V dnešní době jsou vícevláknové programy běžné a s nimi i chyby v souběžnosti. Během posledních let bylo vytvořeno mnoho technik pro detekci takovýchto chyb, a i přesto mají vývojáři softwaru problém nalézt správné nástroje ...
 • Slučování úloh s nekolizními požadavky pro systém Beaker 

  Kovařík, Michal
  Obsahem práce je návrh formátu pro zápis parametrů a požadavků jednotlivých úloh určených pro systém Beaker a návrh a implementace programu, který na základě vyloučení možných kolizních požadavků sloučí úlohy definované ...
 • Systém pro zasílání textových zpráv - klientská část 

  Fiedor, Jan
  V dnešní době existuje mnoho klientů pro komunikaci pomocí textových zpráv. Bohužel je pravdou, že velká část z nich nijak neřeší zabezpečení této komunikace, často se potýká s problémy při přenosu souborů a je spjata se ...
 • Využití databáze Firebird v JBoss aplikačním serveru 

  Maruniak, Lukáš
  V práci je uvedené řešení pro připojení databáze Firebird k JBoss aplikačnímu serveru.Práce se zabýva konfigurací zdrojových kódu JBoss aplikačního serveru, tak aby pracoval s databází Firebird včetně postupu na přípravu ...
 • Využití databáze H2 v JBoss aplikačním serveru 

  Penčikov, Michal
  JBoss aplikační server (AS) je open source implementace standardu Java EE. Jeho aktuálně používaná databáze pro potřeby testování, HSQL, má některá podstatná omezení, proto existují požadavky na využití jiných databází, ...