Now showing items 1-17 of 17

 • Bio-kompozity na bázi termosetů kyseliny mléčné 

  Smiřický, Jan
  Bakalářská práce se zabývá syntézou polyuretanového lepidla, které je schopno lepit dřevěné piliny, a následným testováním mechanických vlastností vzniklého dřevokompozitu. Vzniklé lepidlo je biodegradabilní a je vyrobeno ...
 • Effect of Selected Commercial Plasticizers on Mechanical, Thermal, and Morphological Properties of Poly(3-hydroxybutyrate)/ Poly(lactic acid)/Plasticizer Biodegradable Blends for Three-Dimensional (3D) Print 

  Menčík, Přemysl; Přikryl, Radek; Stehnová, Ivana; Melčová, Veronika; Kontárová, Soňa; Figalla, Silvestr; Alexy, Pavol (MDPI, 2018-10-03)
  This paper explores the influence of selected commercial plasticizers structure, which are based on esters of citric acid, on mechanical and thermal properties of Poly(3-hydroxybutyrate)/Poly(lactic acid)/Plasticizer ...
 • Funkcionalizace polyethylenu roubováním 

  Hofmann, Jan
  Bakalářská práce se zabývá funkcionalizací polyethylenu roubováním. Teoretická část shrnuje poznatky o různých typech kopolymerů, radikálovém roubování a faktorech, které ovlivňují vlastnosti modifikovaných polymerů a ...
 • Funkční pěny s gradientem hustoty 

  Svatík, Juraj
  Vycházíme-li z lehčených přírodních materiálů, lze od porézních materiálů s gradientem porozity očekávat mechanické vlastnosti nadřazené konvenčím polymerním pěnám, a to díky jejich specifické architektuře. Tyto vlastnosti ...
 • Možnosti recyklace odpadů tvrdých PU pěn z produkce KingSpan CZ 

  Figalla, Silvestr
  Teoretická část bakalářské práce zhodnocuje metody a trendy recyklace polyuretanových materiálů s důrazem na tvrdé polyuretanové pěny používané jako termoizolace ve stavebnictví. Experimentální část práce je zaměřena na ...
 • Nové postupy přípravy polymerů kyseliny mléčné 

  Figalla, Silvestr
  Práce se zaměřuje na nové postupy přípravy derivátů kyseliny mléčné. Hlavním cílem bylo ověření proveditelností přípravy vysokomolekulárního polylaktidu s využitím ethyllaktátu jako prekurzoru syntézy laktidu. Část práce ...
 • Printability, Mechanical and Thermal Properties of Poly(3-Hydroxybutyrate)-Poly(Lactic Acid)-Plasticizer Blends for Three-Dimensional (3D) Printing 

  Kontárová, Soňa; Přikryl, Radek; Melčová, Veronika; Menčík, Přemysl; Horálek, Matyáš; Figalla, Silvestr; Plavec, Roderik; Feranc, Jozef; Sadílek, Jiří; Pospíšilová, Aneta (MDPI, 2020-10-23)
  This paper investigates the effect of plasticizer structure on especially the printability and mechanical and thermal properties of poly(3-hydroxybutyrate)-poly(lactic acid)-plasticizer biodegradable blends. Three plasticizers, ...
 • Příprava a charakterizace nenasycených bio-polyesterových pryskyřic 

  Žůrek, Michal
  V teoretické části se práce zabývá výběrem vhodných komponent pro syntézu větveného oligoesteru a jejich strukturálním uspořádáním. Následně jsou více do hloubky probírány oligomery kyseliny mléčné zakončené kyselinou ...
 • Příprava ethyl 2-acetoxypropanoátu 

  Kučerová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá přípravou ethyl 2-acetoxypropionátu, jako potencionálního nepolárního biorozpouštědla. Zvolená příprava by měla poskytovat výtěžek v co největší shodě s teoretickým. K tomuto účelu byl zpracován ...
 • Recycling possibilities of bioplastics based on PLA/PHB blends 

  Plavec, Roderik; Hlaváčiková, Slávka; Omaníková, Leona; Feranc, Jozef; Vanovčanová, Zuzana; Tomanová, Katarína; Bočkaj, Ján; Kruželák, Ján; Medlenová, Elena; Gálisová, Ivana; Danišová, Lucia; Přikryl, Radek; Figalla, Silvestr; Melčová, Veronika; Alexy, Pavol (Elsevier, 2020-09-29)
  The study is focused on modelling the evaluation of recyclability of the biodegradable blend using multiple extrusion of selected composition of PLA/PHB blend which had been more deeply studied before. It was shown that ...
 • Studium přípravy expandované poly(kyseliny mléčné) 

  Svatík, Juraj
  Táto bakalárska práca sa zaoberá spôsobom výroby expandovanej poly(kyseliny mliečnej) (PLA) alebo polylaktidu a skúmaním niektorých jej vlastností. Teoretická časť je zameraná na rôzne spôsoby výroby PLA, jej vlastnosti a ...
 • Studium syntézy ethylesteru kyseliny mléčné z jejích solí 

  Hlavatá, Daniela
  Diplomová práca sa zaoberá syntézou ethyl esteru kyseliny mliečnej (ethyl laktátu) z jej solí. V teoretickej časti bola spracovaná literárna rešerš so zameraním na výrobné technológie esterov kyseliny mliečnej, predovšetkým ...
 • Studium využití esterů kyseliny mléčné pro přípravu laktidů a PLA 

  Vida, Mikuláš
  Diplomová práce se zabývá využitím esterů kyseliny mléčné pro přípravu laktidů a PLA. V teoretické části byla zpracována literární rešerše se zaměřením na výrobní technologie a vlastnosti kyseliny mléčné a jejích esterů ...
 • Transesterification of Lactic Acid Oligomers with Ethanol, a Way to Anhydrous Ethyl Lactate: A Kinetic Study 

  Figalla, Silvestr; Petrůj, Jaroslav; Švestková, Tereza (MDPI, 2018-08-15)
  A new method for the preparation of anhydrous ethyl ester of lactic acid was studied. The selected method is based on catalytic transesterification of lactic acid oligomers, which were prepared for this purpose by autocatalytic ...
 • Vliv alternativních činidel na řízenou degradaci polypropylenu 

  Kadlecová, Zuzana
  Tato práce se zabývá vlivem degradačních činidel na řízenou degradaci polypropylenu a její účinnost. Účinnost řízené degradace byla hodnocena na několika typech polypropylenu s rozdílnou molekulovou hmotností, mírou ...
 • Vliv přídavku EPDM na ozonuvzdornost SBR/NR směsí 

  Hofmann, Jan
  Diplomová práce se zabývá vlivem přídavku EPDM na ozonuvzdornost SBR/NR směsí. Teoretická část shrnuje poznatky ohledně zpracování kaučuku, aditivace a vlivu ozonu na pryž. Experimentální část se zaměřuje na přípravu ...
 • Zpracovatelská stabilita polyhydroxybutyrátu (PHB) 

  Palkovský, Radim
  Cílem této práce bylo pozorovat a vyhodnotit vliv vybraných aditiv na stabilizaci dvou poly-3-hydroxybutyrátu (P3HB) - Biomeru a Hydalu. V experimentální části byly měřeny fyzikální vlastnosti čistých polymerů, polymerů ...