Now showing items 1-2 of 2

  • Expertní systém pro volbu vhodné metody využití odpadů 

    Fikar, Josef
    Práce spočívá ve vývoji expertního systému pro účely volby vhodné metody zpracování odpadů. Výsledný expertní systém je vytvořen v softwaru VisiRule, který je s postaven na jazyce Prolog a je součástí vývojového prostředí ...
  • Model robotu v Pythonu 

    Fikar, Josef
    Práce se zabývá vytvořením simulačního prostředí pro mobilní robot určený pro soutěž Micromouse. Dále vytvořením ovládacího rozhraní pro tuto simulaci jako nezávislé aplikace a jejich vzájemnou komunikací. Simulace má ...