Now showing items 1-2 of 2

  • Technická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou. 

    Fikejsl, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie.Teoretická část je rozdělena do několika kapitol. Popisuje požadavky platných právních předpisů ČR a EU a zaměřuje se na uplatnění ...
  • Zhodnocení energetické náročnosti vzdělávací budovy 

    Fikejsl, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti základní školy v obci Líbeznice. Teoretická část práce řeší aktuální legislativní kodex pro energetickou náročnost budov a k tomu popis energetických elaborátů ...