Now showing items 1-7 of 7

 • Agentní systém pro vyhledávání na realitních serverech 

  Šimara, Michal
  Cílem této bakalářské práce je návrhnout a implementovat agentní systém pro vyhledávání na realitních serverech. Agentní systémy jsou v dnešní době jedním z populárních témat v oblasti umělé inteligence a nabízí velkou ...
 • Datové sklady a OLAP v prostředí MS SQL Serveru 

  Rudol, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou datových skladů a OLAP analýzy. Je zde uvedena jejich de nice a využití. Dále je zde popsáno prostředí MS SQL Serveru pro podporu vývoje datových skladů. Zde popsané technologie jsou ...
 • Demonstrační aplikace Maemo 

  Šplíchal, Jakub
  Práce se zabývá mobilními operačními systémy, využívajích jádro Linux. Hlavní část práce je zaměřena na vytvoření aplikace na inteligentní nastavení vyzváněcích profilů, pro mobilní operační systém Maemo. Ta umožňuje ...
 • Evoluční optimalizace turnusů jízdních řádů 

  Filák, Jakub
  Tato práce se zabývá problémem optimalizace turnusů jízdních řádů. Obsahuje popis jízdních řádů se zaměřením na popis turnusů a jejich optimální tvorby, jak s pomocí klasických metod, tak s využitím heuristik. Dále jsou ...
 • Implementace osobního plánovače 

  Filák, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možnosti plánovaní času a vytvořit nástroj, který toto plánovaní jednodušší a urychlí. Vytvořený nástroj bude určen nejen k plánování osobních událostí a úkolů, ale také k plánování ...
 • Jabber/XMPP brána informačního systému jako webová služba 

  Tomko, Ján
  Cílem práce je seznámit se s protokolem XMPP a s webovými službami a vytvořit webovou službu, která umožní komunikaci s uživatelem pomocí XMPP zpráv.
 • Výpočet atributů pro předpověď důsledku mutace na funkci proteinu 

  Šinkora, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou z oblasti bioinformatiky, algoritmů a datových typů a strojového učení. Základem práce jsou již existující aplikace Caver a Deleterious, na jejichž vývoji se podíleli studenti Fakulty ...