Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomika zdraví u vysokoškolských studentů 

    Fila, Vít
    Bakalářská práce „Ekonomika zdraví u vysokoškolských studentů“ řeší problematiku současného zdravotního stavu a životního stylu studentů vysokých škol z pohledu ekonomiky zdraví. Prostřednictvím dotazníkového šetření jsou ...
  • Finanční analýza sportovního klubu - Zbrojovka Brno 

    Fila, Vít
    Bakalářská práce „Finanční analýza sportovního klubu – Zbrojovka Brno“ je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou zobrazena teoretická východiska pro řešení praktické části. Druhá část popisuje klub Zbrojovka Brno. ...