Now showing items 1-3 of 3

 • Detekce a sledování malých pohybujících se objektů 

  Filip, Jan
  Diplomová práce se zabývá detekcí a sledováním malých pohybujících se objektů ze statického obrazu. Je zde uvedený obecný přehled metod a přístupů řešení detekce a sledování objektů. Dále jsou zde popsány i některé jiné ...
 • Detekce zubů na 3D počítačovém polygonálním modelu čelisti 

  Filip, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace nástroje pro detekci zubů na 3D počítačovém polygonálním modelu čelisti, který umožní uživateli získat tvary zubů na čelisti. Tento nástroj by měl pomoci ve stomatologii. ...
 • Návrh změny organizační kultury ve strojírenském podniku. 

  Kuchař, Roman
  Bakalářská práce je zaměřena na zvýšení produktivity práce pomocí návrhu organizační kultury ve strojírenském podniku. Obsahuje teoretické poznatky nezbytné pro návrh a efektivní rozvoj organizační kultury. Podrobnou analýzu ...