Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace vizuálního lokalizačního systému pro autonomní mobilní robot 

    Filip, Sebastián
    Tato práce je zaměřena na návrh a realizaci vizuálního lokalizačního systému pro vnitřní prostory v předem známém prostředí. První dvě části jsou věnovány teoretické-mu úvodu do problematiky, a to lokalizaci a zpracování ...
  • Řešení problému kanadského cestujícího 

    Filip, Sebastián
    Tato práce se zabývá problémem kanadského cestujícího (CTP), který se dá definovat jako problém hledání nejkratší cesty ve stochastickém prostředí. V rešeršní části práce je zpracován přehled typů tohoto problému a k nim ...