Now showing items 1-2 of 2

  • Brněnská přehrada 

    Filipec, Jan
    Bakalářská práce byla zpracována jako projekt pro provedení stavby na základě ateliérové práce z druhého ročníku. Předmětem práce je novostavba restaurace se zázemím a prostory pro dopravní podnik na Brněnské přehradě. ...
  • Urbanistické řešení vybavenostního centra obytného souboru Brno-Lesná 

    Filipec, Jan
    Práce se zabývá návrhem úprav území na jižním okraji brněnského sídliště Lesná, vymezeného z jižní strany tratí, ze západní křižovatkou Okružní-Generála Píky, ze severní ulicí Heleny Malířové a z východní křižovatkou ...