Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

    Filipová, Hana
    Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti. Teoretická část definuje podstatu finanční analýzy, nejpoužívanější pojmy a metody finanční analýzy. V praktické části bude představena ...
  • Výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku 

    Filipová, Hana
    Diplomová práce je zaměřena na výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku. Teoretická část objasňuje pojmy, které jsou s touto problematikou spjaté tzn. definuje činnosti a metody související s výběrem, ...