Now showing items 1-2 of 2

  • Dávkové zpracování perfusometrických MRI dat 

    Filipová, Petra
    Tato diplomová práce se zabývá metodou DCE-MRI (Dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging). Je popsán základní princip magnetické rezonance a pulzní sekvence. Práce se věnuje metodě DCE, hlavně popisu postupu ...
  • Měření a analýza parametrů kardiovaskulárního systému 

    Filipová, Petra
    Bakalářská práce ilustruje základní diagnostické postupy pro analýzy EKG v klinické praxi. Obsahuje ověřování statistických hypotéz, automatickou detekci RR intervalů použitím tří různých detektorů a srdeční frekvenci z ...