Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Filipová, Silvie
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti Holík International, s.r.o. a následný návrh změn v této oblasti. Práce vychází z dotazníkového šetření a analýzy trhu práce, jež ...
 • Svěřenský fond v České republice 

  Filipová, Silvie
  Diplomová práce „ Svěřenský fond v České republice“ se zabývá novým institutem v české právní legislativě. První část práce je zaměřená na teoretické poznatky o svěřenském fondu, jeho historii a podobnými institucemi ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Filipová, Silvie
  Diplomová práce je zaměřena na finanční zdraví společnosti, která se zabývá distribucí lodí závodních tříd po celém světě. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení dosavadní finanční situace podniku a navrhnout cesty k ...