Now showing items 1-1 of 1

  • Sběr meteorologických dat pomocí protokolu MQTT 

    Filippov, Andrii
    Cílem této práce je sběr meteorologických dat pomocí protokolu MQTT ze dvouvytvořených meteorologických stanic založených na mikrokontrolérech typu ESP32 a ESP8266. Práce pojednává o textovému formátu JSON, jeho struktuře ...