Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace obrábění hliníkových odlitků 

    Filistein, Jakub
    Diplomová práce se zabývá návrhem automatizované linky pro obrábění, odjehlení a montáž. V jednotlivých kapitolách je popsána stávající technologie výroby, návrh a výběr nového řešení a technicko – ekonomické zhodnocení, ...
  • Obrábění součásti z hliníkové slitiny 

    Filistein, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá technickou přípravou výroby vík alternátorů. V práci je postupně popsán výběr stroje a nástrojů. Dále jsou rozepsány jednotlivé problémy, které se vyskytly při vzorkováních. Na konci jsou provedeny ...