Now showing items 1-2 of 2

  • Membrány nad kruhovým a eliptickým půdorysem 

    Juchelková, Pavlína
    Disertační práce se zabývá visutými lanovými konstrukcemi nad kruhovým a eliptickým půdorysem. Metodika výpočtu je navržena pomocí studijní konstrukce mezikruží o vnějším průměru 70 m. Konstrukce je tvořena předpjatou ...
  • Zesílení kruhových sloupů při příčném cyklickém namáhání 

    Mansour, Mohamad
    Předložená disertační práce se zabývá zesílením kruhových železobetonových sloupů pomocí vlákny vyztužených polymerů (tzv. FRP – fibre reinforced polymer) namáhaných laterálním cyklickým zatížením. Tato výzkumná studie se ...