Now showing items 1-2 of 2

  • Rekonstrukční metody v holografické mikroskopii 

    Findejsová, Anna
    Diplomová práce se věnuje rekonstrukci obrazů z holografického mikroskopu. Tato práce shrnuje problematiku holografie, popisuje její obecný princip a využití především v biologii živých buněk. Poté se zabývá popisem několika ...
  • Rukavice se senzory ohybu 

    Findejsová, Anna
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací rukavice se senzory ohybu. Tato práce shrnuje problematiku odporových senzorů, popisuje jejich princip a využití. Poté se zabývá stručným popisem anatomie horní končetiny a ...