Now showing items 1-1 of 1

  • Ajax - aktivní JavaScript komunikující v XML 

    Firlová, Jana
    Práce pojednává o nástrojích používaných v současnosti při tvorbě dynamických webových aplikací a soustřeďuje se především na Ajax. Představuje komponenty této techniky, její princip, užití, výhody a nevýhody. Je zde popsán ...