Now showing items 1-2 of 2

  • Externí generátor pro neuromodulaci 

    Flídr, Lukáš
    Hlavním cílem této práce je vysvětlit a seznámit se s neuromodulací, jejím použitím a možnostmi její aplikace v současné medicíně. Taktéž se zaměřuje na základní konfiguraci a blokový návrh externího generátoru, jsou zde ...
  • Externí pulzní generátor pro neuromodulaci 

    Flídr, Lukáš
    Tato práce se zabývá léčbou chronické bolesti pomocí neuromodulace, kde se ve zkušebním období používá externí generátor. V první části je vysvětlen princip vzniku a vedení bolesti, dále hlavní podstata neuromodulace. Jsou ...