Now showing items 1-3 of 3

 • Externí generátor pro neuromodulaci 

  Flídr, Lukáš
  Hlavním cílem této práce je vysvětlit a seznámit se s neuromodulací, jejím použitím a možnostmi její aplikace v současné medicíně. Taktéž se zaměřuje na základní konfiguraci a blokový návrh externího generátoru, jsou zde ...
 • Externí pulzní generátor pro neuromodulaci 

  Flídr, Lukáš
  Tato práce se zabývá léčbou chronické bolesti pomocí neuromodulace, kde se ve zkušebním období používá externí generátor. V první části je vysvětlen princip vzniku a vedení bolesti, dále hlavní podstata neuromodulace. Jsou ...
 • Sloupový výložníkový jeřáb 

  Flídr, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem sloupového jeřábu, včetně důležitých pevnostních výpočtů. Tato práce dále obsahuje výběr vhodného kladkostroje a výkresovou dokumentaci v podobě sestavy jeřábu a výkresu sloupu.