Now showing items 1-1 of 1

  • Měření veličin ve stavebních konstrukcích 

    Flagar, Vojtěch
    Tato práce se zabývá návrhem hardwarové a softwarové části decentralizovaného systému pro sběr dat z velkého množství senzorů. Zamýšlenou aplikací práce je měření veličin ve stavebních konstrukcích. Navržený systém je ...