Now showing items 1-2 of 2

  • Hydratace biomolekul 

    Flimel, Karol
    Cielom tejto práce bolo využitie metód termickej analýzy (diferenčná kompenzačná kalorimetria a termogravimetria) pri štúdiu kinetiky odparovania vody z HYA. Tento prístup pomohol k stanoveniu zmien desorbčných energií v ...
  • Využití nanomateriálů pro organickou elektroniku a fotovoltaiku 

    Flimel, Karol
    Štúdium nových materiálov potenciálne využiteľných pre organickú elektroniku a fotovoltaiku nadobúda veľmi dôležitý význam z hľadiska ekológie a finálnej ceny produktu. Organická elektronika a fotovoltaika sa stáva čoraz ...